Gå til forsiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hvad er et museum

 

 

 

 

Til skoler
Forløbet ”Hvad er et museum” præsenterer problemstillinger, som vedrører det at samle på genstande, der fortæller vores fælles historie. Forløbet lægger op til en introduktion med efterfølgende gruppearbejde og fremlæggelse for holdet.


Forløbet skal gøre eleverne opmærksomme på:
• Forskellige typer af kilder til historien og de enkelte kilders mulighed for at rumme viden.
• Dilemmaer omkring det at indsamle genstande på et museum.
• Hvordan man kan bruge historien i nutiden.


Forløbet henvender sig til 6. klasse og har til formål at imødekomme følgende:
Kompetenceområde for dansk 6. klassetrin: Kildearbejde.
Kompetencemål: Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan læse enkle historiske kilder og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold.
Kompetenceområde for historie: Kildearbejde.
Kompetencemål: Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden.
Færdighed- og vidensmål: Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtlig om deres indhold og formål.

 

Målgruppe: 6. klasse
Pris: 750.
Varighed: 2 timer.

For mere information: kontakt os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernsts Samlinger

Østergade 57

5610 Assens

klik her

 

Willemoesgaarden

Østergade 36

5610 Assens

klik her

    

Toldbodhus              

Nordre Havnevej 19        

5610 Assens

klik her

administration

Østergade 57 A

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

Mail: post@museumvestfyn.dk

 

 

 

assens lokalarkiv

Foreningshuset Gasværket

Ramsherred 52 

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

klik her

 

 

 

 

Fredag d. 23. marts holder vi (gen-) åbning af udstillingen Mennesket og havnen i Toldbodhus, Nordre Havnevej 19. Alle er meget velkomne til at deltage i åbningen, som finder sted kl. 14.
Lørdag d. 24. marts slår vi dørene op til sæsonstart.
Onsdag d. 28. marts har vi præmiere på vores nye koncept "Gratis Onsdag".