Gå til forsiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Historier om helte

 

 

 

 

Helten i byen


Indhold og form:
Book en byvandring der tager jer rundt i Assens’ gader for at se på helte i byrummet. Vi mødes ved Willemoesgaarden, men bevæger os ud i byen. Det vi skal se på, er spor efter fortidens helte i form af skulpturer og monumenter. Formålet er at skabe refleksion hos eleverne omkring, hvad en helt er, hvordan helten bliver fremstillet i kunst- og kulturhistorie samt spørgsmål om, hvordan fortiden og nutiden gør brug af helte.
Byvandringen vil have en legende tilgang til byens skulpturer, hvor vi blandt andet kommer omkring Klaus Berntsen og kvinders valgret og Peter Willemoes, og Slaget på Reden.


Målgruppe: mellemtrin og udskoling
Pris: kr. 550.
Varighed: max 35-40 min
For mere information og booking: kontakt os på booking@museumvestfyn.dk

 


Færdigheds – og vidensmål undervisningstilbuddet imødekommer:


I historie:
Undervisningstilbuddet kan bruges i forbindelse med undervisning, hvor der arbejdes med følgende kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål i historie:
Kompetenceområde: Historiebrug
Kompetencemål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
Færdigheds-og vidensmål:
Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid” og at ”Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte”.
Historisk bevidsthed: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid”

I dansk:
Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i dansk:
Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer”
Færdigheds- og vidensmål:
  Sproglig bevidsthed:
  ”Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.”
  ”Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog”.

 

I samfundsfag:
Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i samfundsfag:
Kompetenceområde: sociale og kulturelle forhold
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.
Socialisering: ”Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen”
Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener”


Udviklingen af tilbuddet er støttet af Assens Kommune og projektet Kultur i Børnehøjde.

 

 

 

Historier om helte – særligt Peter Willemoes


Indhold og form:
Book en rundvisning i udstillingen Willemoes – historier om helte. Omdrejningspunktet i rundvisningen er helten som figur i dansk kunst- og kulturarv – lokalt og nationalt. Hvilken bedre ramme end helten Peter Willemoes’ fødehjem kunne man ønske sig til en rundvisning om helte? I dette tilbud vil eleverne blive introduceret for helte og begrebet ”helt” gennem Peter Willemoes og andre eksempler på lokale helte. Rundvisningen kredser dels om Peter Willemoes og hans samtid, herunder med særligt fokus på Englandskrigene. Vi reflekterer også over, hvordan helte lever videre efter deres død, blandt andet igennem rejsning af statuer og monumenter. Således klædes eleverne også på til at analysere skabelsen af helte op gennem historien.


Målgruppe: Udskoling (7-10 klassetrin)
Pris: kr. 550.
Varighed: max 35-45 min
For mere information og booking: kontakt os på booking@museumvestfyn.dk

 

 

Færdigheds – og vidensmål undervisningstilbuddet imødekommer:


I historie:
Undervisningstilbuddet kan bruges i forbindelse med undervisning, hvor der arbejdes med følgende kompetenceområde, færdigheds- og vidensmål i historie:
Kompetenceområde: Historiebrug
Kompetencemål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid
Færdigheds-og vidensmål:
Konstruktion og historiske fortællinger: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid” og at ”Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte”.
Historisk bevidsthed: ”Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid”.

 

I dansk:
Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i dansk:
Kompetenceområde: Kommunikation
Kompetencemål: ”Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer”
Færdigheds- og vidensmål:
  Sproglig bevidsthed:
  ”Eleven kan iagttage udtryk for holdninger i sprog.”
  ”Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog”.

 

I samfundsfag:
Undervisningstilbuddet imødekommer bl.a. følgende færdigheds- og vidensmål i samfundsfag:
Kompetenceområde: sociale og kulturelle forhold
Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.
Socialisering: ”Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen”.
Kultur: ”Eleven kan analysere konkrete eksempler på globale kulturelle fænomener”.


Udviklingen af tilbuddet er støttet af Assens Kommune og projektet Kultur i Børnehøjde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernsts Samlinger

Østergade 57

5610 Assens

klik her

 

Willemoesgaarden

Østergade 36

5610 Assens

klik her

    

Toldbodhus              

Nordre Havnevej 19        

5610 Assens

klik her

administration

Østergade 57 A

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

Mail: post@museumvestfyn.dk

 

 

 

assens lokalarkiv

Foreningshuset Gasværket

Ramsherred 52 

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

klik her

 

 

 

 

Onsdag d. 28. marts har vi præmiere på vores nye koncept "Gratis Onsdag".