Gå til forsiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Smedjen fra Tåstrup

 

Smeden var en af landsbyens ansete håndværkere og vigtig for landsbyens arbejde. Smedjen på Vestfyns Hjemstavnsgård stammer fra Tåstrup mellem Søndersø og Otterup. Det er sandsynligvis Theodosius v. Finecke fra Dallund Slot, som i 1746 lod smedjen bygge. Det er først i 1778, at vi kender navnet på smeden i Tåstrup. Det år udstedte v. Finecke et fæstebrev til Hans Laursen Smed på et hus i Tåstrup by. Hans Laursen Smed var smed i Tåstrup i 50 år, og foruden smedens hus var der fire andre gårde i byen. I 1828 overtog Hans Hansen sin fars smedearbejde og af synsforretningen kan vi dette år konstatere, at smedens hus bestod af en mindre trelænget gårdbygning med stråtag, mens smedehuset lå for sig selv ud til gaden. Smedehuset var et 5 fags bindingsværkshus med murede vægge og tegltag. Stråtag ville udgøre en alt for stor brandfare.

 

Ernsts Samlinger

Østergade 57

5610 Assens

klik her

 

Willemoesgaarden

Østergade 36

5610 Assens

klik her

    

Toldbodhus              

Nordre Havnevej 19        

5610 Assens

klik her

administration

Østergade 57 A

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

Mail: post@museumvestfyn.dk

 

 

 

assens lokalarkiv

Foreningshuset Gasværket

Ramsherred 52 

5610 Assens

Tlf. 64 71 31 90

klik her

 

 

 

 

Lørdag d. 7. april kl. 15.00 åbner vi officielt vores nye særudstilling NEXT STOP.
Må vi præsentere den nye årsbrochure for Museum Vestfyn.
Museum Vestfyn indgår som sparringspartner i et samarbejde om at udvikle dilemmabaseret historieformidling.